Phần mềm cho HIVIZ (2)
  • HiVMS

    Phần mềm xem camera HIVIZ trên Window

  • HIVIZ Search Tool

    Phần mềm tìm kiếm, cấu hình camera IP và đầu ghi HIVIZ trên máy tính Window

Hỗ trợ trực tuyến