Phần mềm cho HIVIZ PRO (8)
 • HIVIZ PRO L2000 x64

  Phần mềm xem camera Hiviz Pro trên máy tính Window 64 bit

 • HIVIZ PRO L2000 32bit

  Phần mềm xem camera Hiviz Pro trên máy tính Window 32 bit

 • HIVIZ Disk Calculator

  Công cụ tính dung lượng ổ cứng cho hệ thống camera HIVIZ

 • IP Manager

  Phần mềm tìm kiếm, cấu hình camera IP và đầu ghi HIVIZ PRO trên máy tính Window

 • IP Tool

  Phần mềm tìm kiếm, cài đặt IP camera IP và đầu ghi HIVIZ PRO trên máy tính Window

 • Video Manager

  Phần mềm xem và tải xuống video từ ổ cứng lưu trữ hoặc file sao lưu trong USB

 • HIVIZ PRO DVR firmware P2P Việt Nam

  FW nâng cấp P2P Việt Nam cho đầu ghi DVR phiên bản FW 1.3.6

 • HIVIZ PRO 1.7.8 beta

  HIVIZ PRO 1.7.8 beta

Hỗ trợ trực tuyến